Προσωπική Ετικέτα (PL)

Προϊόντα προσωπικής ετικέτας , σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες των επιχειρήσεων και των αγορών είναι ένα μεγάλο κομμάτι της παραγωγής μας.

  • Κάθε είδος είναι για μας εφικτό
  • Τήρηση προδιαγραφών και οδηγιών
  • Άριστες πρώτες ύλες και τοποθέτηση – Σταθερή ποιότητα
  • Ανταγωνιστικά κοστολόγια
  • Σύντομες παραδόσεις ακόμα και σε μεγάλες ποσότητες παραγωγής

Όλα τα παραπάνω στοιχεία επιμελημένα με την αρμόζουσα προσοχή και σεβασμό, συνθέτουν μια συνταγή σίγουρης επιτυχίας και αδιαμφισβήτητης καταναλωτικής πίστης στα προϊόντα του δικού σας καταλόγου.